Genel

Şahıs Şirketi Aylık Giderleri

Bir şahıs şirketinin aylık giderleri, birçok değişkene bağlı olarak farklılık gösterebilir. Öncelikle, şirketin büyüklüğü büyük ölçüde giderleri etkileyebilir. Küçük ölçekli bir şirket, daha az personel, daha küçük bir işyeri ve daha sınırlı bir faaliyet alanına sahip olabilir, bu da genel giderleri azaltabilir. Büyük ölçekli bir şirket ise daha fazla personel, geniş bir işyeri ve daha karmaşık bir operasyon gerektirebilir, dolayısıyla giderleri daha yüksek olabilir.

Şahıs şirketlerinin aylık giderleri, sadece şirketin büyüklüğü veya yapılan iş miktarıyla değil, aynı zamanda şirketin faaliyet gösterdiği sektörle de yakından ilişkilidir. Örneğin, bir üretim şirketi hammaddeler, işçilik ve üretim ekipmanları gibi maliyetlerle karşılaşabilirken, bir danışmanlık şirketi daha çok personel maaşları, ofis kirası ve danışmanlık hizmetleri için harcama yapabilir.

Şahıs Şirketi Aylık Giderleri Nelerdir?

Şahıs şirketlerinin aylık giderlerini değerlendirirken, sadece genel iş hacmi veya büyüklük değil, aynı zamanda faaliyet alanının doğası da dikkate alınmalıdır. Bir şahıs şirketinin aylık giderleri genellikle şunları içerir:

Shopalm Kayıt Ol
 • Kira Giderleri: İşyeri veya depo kirası.
 • Personel Giderleri: Çalışan maaşları, primler, sigorta katkıları.
 • Ofis ve İşyeri Masrafları: Elektrik, su, doğalgaz, temizlik, güvenlik, bakım-onarım masrafları.
 • İşe Özel Masraflar: Üretim için malzeme ve ekipman alımları, hizmetler için gerekli maliyetler.
 • Pazarlama ve Reklam Giderleri: Reklam kampanyaları, promosyon malzemeleri, dijital pazarlama maliyetleri.
 • İnternet ve Telekomünikasyon: İnternet, telefon ve diğer iletişim hizmetleri faturaları.
 • Yasal ve Danışmanlık Hizmetleri: Avukat ücretleri, muhasebe ve vergi danışmanlık masrafları.
 • Sigorta Primi: İşyeri sigortaları, mal kaybı sigortaları, çalışanların sağlık sigortaları.
 • Taşıma ve Nakliye Giderleri: Ürün taşıma, kargo ve lojistik hizmetlerine yapılan harcamalar.
 • Eğitim ve Gelişim: Çalışanların eğitim programları için yapılan harcamalar.
 • Banka ve Finansal Hizmetler: Banka ücretleri, kredi kartı masrafları, faiz ödemeleri.
 • Diğer Giderler: İşletmeyle ilgili diğer masraflar, acil durum fonu gibi özel harcamalar.

Bu gider kalemleri, bir şahıs şirketinin aylık harcamalarının genel bir özetini sağlar. Ancak, her şirketin faaliyet alanı, büyüklüğü ve iş modeli farklı olduğundan, giderlerde değişiklikler olabilir ve ek gider kalemleri eklenebilir veya bazı kalemler çıkartılabilir.

Şahıs Şirketinin Aylık Vergi Giderleri Neledir?

Şahıs şirketinin aylık vergi giderleri, genellikle kurumlar vergisi, KDV (katma değer vergisi), gelir vergisi (şahıs vergisi), damga vergisi ve SGK (sosyal güvenlik kurumu) katkı payları gibi kalemleri içerir. Şahıs şirketinin aylık vergi giderleri, genellikle şu vergi türlerini içerir:

 • Kurumlar Vergisi: Şirketin elde ettiği kar üzerinden ödenen bir vergidir. Şirketin gelir tablosuna dayalı olarak hesaplanır ve genellikle yıllık olarak beyan edilir, ancak aylık tahsilatlar yapılabilmektedir.
 • KDV (Katma Değer Vergisi): Şirketin mal ve hizmet satışları üzerinden alınan bir vergidir. Satışlardan elde edilen gelirlerden KDV indirildikten sonra kalan tutar devlete ödenir. KDV beyannamesi genellikle aylık veya üç aylık olarak verilir.
 • Gelir Vergisi (Şahıs Vergisi): Şirket sahibinin şahsi gelirleri üzerinden ödediği bir vergidir. Şirketin kârı üzerinden alınan kurumlar vergisinden farklı olarak, şahıs vergisi genellikle bireyin kişisel gelirine göre hesaplanır ve beyan edilir.
 • Damga Vergisi: Sözleşmeler, belgeler ve işlemler gibi belirli yazılı veya elektronik belgelerin düzenlenmesi veya kullanılması durumunda ödenen bir vergidir. Özellikle sözleşme ve belge işlemleri sırasında dikkate alınması gereken bir vergi türüdür.
 • SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Katkı Payları: Şirketin çalışanları için ödediği sosyal güvenlik primleri ve sigorta katkı payları da aylık vergi giderleri arasında yer alır.

Bu vergi giderleri, bir şahıs şirketinin ödeyeceği temel vergi kalemleridir. Ancak vergi yasaları ve düzenlemeleri ülkeye göre değişebilir, dolayısıyla vergi giderleri de bu doğrultuda farklılık gösterebilir.

 • Her ay ödenmesi gereken KDV Beyannamesi Damga Vergisi: 308,36 TL
 • 3 ayda bir ödenmesi gereken Gelir Geçici Beyannamesi için Damga Vergisi: 308,30 TL
 • 3 ayda  bir ödenmesi gereken Muhtasar Beyannamesi için Damga Vergisi: 365,56 TL
 • Yılda bir kez verilmesi gereken Gelir Vergisi Beyannamesi Damga Vergisi: 467,20 TL

Shopalm, ürün veya hizmet satışı yapan şahıs şirketlerine düşük maliyetli ve kolay erişimli sanal mağaza açma imkanı sunmaktadır. Shopalm ücretsiz sanal mağaza girişimcilerin işlerini dijital ortama taşıyarak giderlerini düşürmelerine yardımcı olmaktadır. Ürünleri veya hizmetleri için fiziksel bir mağaza kiralamak veya işletmek yerine, sanal mağaza açarak kira giderleri, personel maaşları ve diğer operasyonel masraflardan tasarruf edebilirsiniz.

[Toplam: 1 Ortalama: 5]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu