Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin

Açık Rıza Beyanı

Shopalm Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri A.Ş. (bundan böyle “Shopalm” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafıma iletilen Aydınlatma Metni ile işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu Aydınlatma Metni okunmuştur.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak; Shopalm tarafından KVKK kapsamında, tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını, Kişisel Verilerin Korunması Kurul Kararları ve ilgili mevzuata uygun hazırlanmış Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı, Shopalm tarafından sunulan hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak ve hizmetleri geliştirmek, amaçları ile sınırlı olmak üzere, Bakiyem sistemindeki genel nitelikli kişisel verilerimin (Kullanıcı ad- soyadı, T.C. kimlik numarası, müşteri iletişim bilgileri, şirket bilgileri, Banka-Iban bilgileri) işlenmesini, kaydedilmesini, kullanılmasını, Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş, Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş, Polynom Teknoloji Bilgisayar Yazılımları Bilişim Danışmanlık ve Sanayi A.Ş ve Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri A.Ş’ye aktarılmasını ve Bakiyem’in meşru menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda kanunlarda öngörülen sürelere uymak kaydıyla kişisel verilerimin saklanmasına izin ve onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ayrıntılı bilgi için https://www.shopalm.com/kvkk/ alan adlı linkte yer alan Aydınlatma Metni ve KVKK Politikamıza ulaşabilirsiniz.

SHOPALM ÖDEME ÇÖZÜMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu kapsamında lisanslı ödeme kuruluşları ile iş ortaklığı yapmaktadır.

Kurumsal

İletişim

© 2024 shopalm. All rights reserved.